Kontakt

Uczniowski Klub Sportowy UKS Dębno

logo

ul. Daszyńskiego

74-400 Dębno

biuro@uksdebno.pl
tel: 693 483 955 (po godzinie 15:00)

Konto: Bank PeKaO S.A. 72 1240 3552 1111 0010 6447 9179

Miejsce prowadzenia zajęć:

Boiska sportowe przy ul. Daszyńskiego