Kontakt

Uczniowski Klub Sportowy UKS Dębno

logo

ul. Lipowa 13

74-400 Dębno

biuro@uksdebno.pl

tel. 95 760 06 22 ,
kom. 509 179 800

Konto: Bank PeKaO S.A. 72 1240 3552 1111 0010 6447 9179

Miejsce prowadzenia zajęć:

Boiska sportowe przy ul. Daszyńskiego