Witamy

Witamy na stronie Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Dębno !

Klub powstał z powstał z inicjatywy prywatnych osób, które mają „serducho” do sportu i nie chcą pogodzić się z faktem, że jest on spychany na margines dziecięcych aktywności przez bezmyślne i szkodliwe rozrywki atakujące nasze pociechy z każdej strony. Osób, które są pewne, że poprzez sport mogą wychować swoje pociechy na porządnych i silnych ludzi.

Jakie są główne cele UKS Dębno?klub
Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie poprzez kulturę fizyczną i sport. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. Włączenie lokalnej społeczności do działalności pożytku publicznego Klubu, które jest niezbędne do zbudowania przynajmniej kilku sekcji sportowych w naszej Gminie.

Co oferuje UKS Dębno ?
Prowadzenie działalności szkoleniowej – poprzez zajęcia z wyszkoloną kadrą trenerską (dwóch opiekunów dla każdej grupy), która posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych. Kadra ta poprzez uczestnictwo w szkoleniach w sposób ciągły podnosi swoje kwalifikacje. System szkolenia wdrożony w naszym klubie jest oparty na programie przygotowanym przez PZPN, co pozwala na rzeczywisty rozwój sportowy dzieciaków. Opiekunowie są monitorowani oraz oceniani przez audytorów, aby na bieżąco korygować wszystkie niedociągnięcia.

Sprawowanie opieki wychowawczej nad dziećmi – zajęcia prowadzone są przez dwóch opiekunów posiadających wykształcenie pedagogiczne, co pozwala na kompleksową opiekę nad naszymi pociechami. Kodeks rodzica, trenera oraz zawodnika stanowią swoiste dekalogi, których przestrzeganie jest podstawą wszystkich działań w naszym Klubie.

Współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi – poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach władz dotyczących sportu oraz pozyskiwanie dotacji i środków w celu zapewniania dzieciom jak najlepszych warunków do uprawiania sportu.

Organizacja rozgrywek oraz zawodów sportowych i uczestniczenie w nich – w celu dopełnienia całości działań tym, co w sporcie jest najważniejsze, czyli sukcesem i towarzyszącą mu satysfakcją z dobrzej wykonanej pracy.