Rekrutacja

Każdy rodzic, który chce powierzyć nam swoją pociechę, powinien wypełnić deklarację przyjęcia w poczet członków wspierających i dostarczyć ją do naszej siedziby osobiście lub listownie:

Biuro UKS Dębno
ul. Lipowa 13,
74-400 Dębno

W celu zapewnienia podstawowej opieki, sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć oraz funkcjonowania naszego klubu rodzic zobowiązany jest wypełnić deklarację darowizny na rzecz klubu, którą można odliczyć sobie od podatku. Zarząd klubu ustalił, iż stawka podstawowa takiej darowizny to 30 zł miesięcznie (360 zł rocznie), jednak to każdy z rodziców powinien zadeklarować kwotę tej darowizny, dostosowaną do swoich możliwości finansowych.
Wybraliśmy taki sposób przekazywania środków, aby uczestnictwo w naszym klubie było jak najbardziej powszechne, a finanse nie były przeszkodą do powierzenia nam dziecka. Oczywiście liczymy też, iż rodzice, którym sytuacja finansowa na to pozwala, postanowią zadeklarować kwoty większe niż stawka podstawowa, ponieważ rzeczywiste koszty prowadzenia naszej pracy Zarząd oszacował na kwotę około 60 zł miesięcznie. Ze swojej strony zapewniamy całkowitą przejrzystość finansów naszego Klubu poprzez publikowanie pełnych sprawozdań finansowych na naszych stronach internetowych.

Deklaracja Członka Wspierającego UKS DĘBNO

pdf

Deklaracja wsparcia UKS DĘBNO

pdf

Oświadczenie rodzica UKS DĘBNO

pdf