Członkowie

Dla kogo jest UKS Dębno ?

Dzieci:
Dziewczynki i chłopcy w wieku od 6 do 15 roku życia z terenu całej gminy.

Dorośli:
Uczniowski Klub Sportowy Dębno zgodnie ze swoim statutem posiada trzy rodzaje członków:
członkowie zwyczajni – to każda pełnoletnia osoba, która ma „serducho” do sportu i chęci do wsparcia naszego Klubu fizycznie (poprzez poświęcenie swojego czasu), finansowo lub materialnie;
członkowie wspierający – to rodzice pociech, które należą do naszego klubu;
członkowie honorowi – to osoby publiczne lub pełniące znaczące funkcje w różnych organizacjach publicznych, które chcą poprzeć i wspierać nasze działania.