Burmistrz patronem porozumienia między MKS ,,Dąb” Dębno, a UKS Dębno

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zainteresowanych rozwojem sportu kwalifikowanego w gminie Dębno burmistrz Grzegorz Kulbicki zainicjował działania zmierzające w tym właśnie kierunku. Jako miłośnik biegania rozumie potrzeby innych dyscyplin sportowych.

Prowadzenie działalności społecznej jest zadaniem wymagającym, niekiedy na równi  działalności gospodarczej. Przekonane są o tym zarządy obu klubów piłkarskich z Dębna . UKS Dębno jest w trakcie najwyższej z możliwych Certyfikacji PZPN na Złotą Gwiazdkę szkółek piłkarskich. Dotychczasowy zarząd MKS ,,Dąb” Dębno podejmował trud łączenia obowiązków prowadzenia klubu piłkarskiego oraz zawodowych i osobistych.

Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach dąży do profesjonalizacji tzw. ,,trzeciego sektora”. Mając to na uwadze, burmistrz Dębna pochylił się nad  działalnością klubów sportowych, których gmina jest znaczącym darczyńcą. Jeśli chodzi o UKS Dębno finansowane jest  w jednej trzeciej z kasy miasta. W przypadku  Miejskiego Klubu Sportowego ,,Dąb” Dębno gmina Dębno od wielu lat jest głównym sponsorem.

Po wielu rozmowach z zarządami poszczególnych klubów doszło do spotkania trójstronnego, w wyniku którego burmistrz Grzegorz Kulbicki zapewnił o woli dalszego partycypowania w działalności klubów przez Gminę Dębno. Jednocześnie przedstawił wymagania stawiane klubom. Zadanie te wymagają dużej pracy i synchronizacji działań. W wyniku tych rozmów zostało przygotowane porozumienie pomiędzy Zarządem MKS ,,Dąb” Dębno a Prezesem UKS Dębno Tomaszem Plucińskim o podjęciu kroków zmierzających do przekazania na koniec sezonu sterów w klubie nowemu zarządowi. Niniejsze porozumienie zostało podpisane 4 marca 2020 roku. Treść tego dokumentu zobowiązuje do współpracy przy przekazaniu władzy, udostępnienia informacji o sytuacji finansowej i prawnej oraz utrzymania klubu MKS w obecnej klasie rozgrywek, a także zwołanie w maju Walnego Zebrania Członków i rezygnacji obecnego zarządu oraz powołaniu nowego.

Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie możliwości rozwoju piłki nożnej w wydaniu dziecięcym, młodzieżowym i dorosłym. Mieszkańcy będą mieli okazje do aktywnego spędzania czasu i przeżywaniu sportowych emocji.