LICZBY

20 ZAWODNIKÓW może maksymalnie trenować jeden szkoleniowiec, by ośrodek mógł się ubiegać o brązową gwiazdkę PZPN.

6 KRYTERIÓW będzie branych pod uwagę przy ocenie szkółek: infrastruktura, kwalifikacje trenerów, liczba zawodników na trenera, sprzęt, liczba drużyn i program szkoleniowy.